VA och Kartor

Samfälligheten är ansluten till kommunens vatten- och avloppssystem.

  • Kommunen ansvarar för ledningarna fram till den så kallade kopplingspunkten för samfälligheten.

  • Ledningarna från kopplingspunkten och de horisontella ledningarna under varje huslänga är samfällighetens ansvar.

  • Ledningarna från varje fastighet till de horisontella ledningarna och alla ledningar inom varje fastighet är respektive fastighetsägares ansvar.

Eftersom samfälligheten är ansluten till det kommunala ledningsnätet är det Täby kommuns regler som gäller vad som får spolas ned. Kort sagt är det bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i avloppet, inget annat. För mer detaljerad info titta på denna sida: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Avlopp/Vad-far-spolas-ned/