Aktuellt

Lördagen den 3 juli är det dags för Lysmaskens årliga sommarstädning.

Tidpunkten för sommarstädningen är vald till i början av juli eftersom den kraftigaste växtperioden för träd och buskar är över då och med tanken att klipper vi då så håller sig våra kvarter snygga resten av sommaren. Vi är fullt medvetna om att många är bortresta denna dag men hoppas att alla som är hemma kommer och hjälper till ett par timmar.

Vi börjar med att klippa träd och buskar på gemensamma områden och därefter är det fritt fram att slänga trädgårdsavfall från den egna trädgården i containern. En container kommer finnas vid parkeringen på Långkärrsvägen.

Samling på parkeringen på Långkärrsvägen för genomgång kl. 9:30

Varmt välkomna önskar styrelsen

Övrigt

Facebook - Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Ni hittar den här:

https://www.facebook.com/groups/720893314679890/

FB-sidan är tänkt som plats för information mm oss grannar emellan och är inte en informationskanal styrelsen använder. Information från styrelsen sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.

Lysmasksinfo nr 1, 2022, skickades ut 19 mars 2022, saknar du det går det bra att beställa på sekreterare@lysmasken.nu

Stämmoprotokoll 2021, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu