Aktuellt

Vårstädning den 22-23 april

Helgen 22-23 april är det dags för Lysmaskens årliga vårstädning. Enbacken och Långkärrsvägen städar på lördagen och Sollentunavägen och Rösvägen på söndagen. Samling 9:30 båda dagarna.


Rundvandring inför vårstädningen, 17 april

Måndag 17 april gör grändombuden, trädgårdsgruppen och representant(er) från styrelsen en rundvandring i samfälligheten för att se vad som behöver göras på vårstädningen. Vi samlas kl 18:00 vid föreningens förråd på Långkärrsvägen.


Extrastämma

Tisdag 31/1 kl 19:00 hölls extrastämma på Skarpängsgården.

Punkter för information/diskussion/beslut på extrastämman var: 

Beslutsunderlag och stämmoprotokoll har skickas/delats ut till alla medlemmar. Handlingar och protokoll går även att beställa från föreningens sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu


Ordinarie föreningsstämma tis 25 oktober kl. 19:00 i Skarpängsgården

Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 25 oktober kl. 19 i Skarpängsgården. Kallelse och stämmohandlingar skickades till alla medlemmar och går även att beställa från föreningens sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

Årets stämma var ovanligt välbesökt och många frågor diskuterades. Ett viktig fråga som upptog stor del av stämman var den om uppgradering av elnäten i våra garage för att möjliggöra snabb och säker laddning av elbilar.

Stämmoprotokollet har skickats/delats ut till alla medlemmar, och går att beställa från föreningens sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

                                                                                                                                           

Övrigt

Facebook - Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Ni hittar den här: 

https://www.facebook.com/groups/720893314679890/ 

FB-sidan är tänkt som plats för information mm oss grannar emellan och är inte en informationskanal styrelsen använder. Information från styrelsen sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.

                                                                                                                                                        

Lysmasksinfo nr 1, 2023, skickades ut i mars, saknar du det går det bra att beställa på  sekreterare@lysmasken.nu

                                                                                                                                                         

Stämmoprotokoll 2022, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu