Aktuellt

Höststädning kommer äga rum helgen 21-22 oktober

Enbacken och Långkärrsvägen städar på lördagen och Sollentunaväen och Rösvägen på söndagen. Samling 9:30 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter. Korv och/eller fika kommer serveras under dagen. När de gemensamma arbetsuppgifterna är avklarade går det, i mån av plats, bra att slänga eget trädgårdsavfall i containrarna.

Rond inför höststädningen, sön 15 oktober

Alla grändombud och styrelserepresentant går igenom området och ser vad som behöver göras på höststädningen. Samling 17:00 vid stora lekplatsen på Långkärrsvägen.


Ordinarie föreningsstämma hålls 17 oktober kl 19 på Skarpängsgården

Handlingar till stämman finner ni här.


                                                                                                                                           

Övrigt

Facebook - Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Ni hittar den här: 

https://www.facebook.com/groups/720893314679890/ 

FB-sidan är tänkt som plats för information mm oss grannar emellan och är inte en informationskanal styrelsen använder. Information från styrelsen sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.

                                                                                                                                                        

Lysmasksinfo nr 2, 2023, skickades ut i juni, saknar du det går det bra att beställa på  sekreterare@lysmasken.nu

                                                                                                                                                         

Stämmoprotokoll, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu