Aktuellt

Höststädning hölls den 22-23 oktober

Helgen 22-23 oktober hade vi Lysmaskens årliga höststädning. Vädret var med oss (nästan) och mycket blev gjort. Växtkraften i träd och buskar är stor så en hel del nödvändig beskärning och trädfällning gjordes.


Stämma tis 25 oktober kl. 19:00 i Skarpängsgården

Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 25 oktober kl. 19 i Skarpängsgården. Kallelse och stämmohandlingar skickades till alla medlemmar och går även att beställa från föreningens sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

Årets stämma var ovanligt välbesökt och många frågor diskuterades. Ett viktig fråga som upptog stor del av stämman var den om uppgradering av elnäten i våra garage för att möjliggöra snabb och säker laddning av elbilar.

Stämmoprotokollet har skickats/delats ut till alla medlemmar, och går att beställa från föreningens sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

Övrigt

Facebook - Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Ni hittar den här:

https://www.facebook.com/groups/720893314679890/

FB-sidan är tänkt som plats för information mm oss grannar emellan och är inte en informationskanal styrelsen använder. Information från styrelsen sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.

Lysmasksinfo nr 3, 2022, skickades ut i oktober, saknar du det går det bra att beställa på sekreterare@lysmasken.nu

Stämmoprotokoll 2022, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu