Aktuellt


Vårstädning: Datum ej fastställt

Övrigt

Facebook - Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Ni hittar den här:

https://www.facebook.com/groups/720893314679890/

FB-sidan är tänkt som plats för information mm oss grannar emellan och är inte en informationskanal styrelsen använder. Information från styrelsen sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.

Lysmasksinfo nr 1, 2021, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

Stämmoprotokoll 2021, kontakta sekreterare på sekreterare@lysmasken.nu

Nya uppdateringar:

2021-11-01: Anläggningsbeslut, Policy, Välkomstbrev

2021-10-29: Nya styrelsen