Elbilar & plug-in hybrider

Avser laddning av elbil och plug-in hybrid inom Lysmaskens samfällighetsförening


Följande gäller om hur man ska gå tillväga för att ladda elbil eller plug-in hybrid i samfällighetens garage:

Privat förbrukning av el vid respektive p-plats debiteras brukande fastighet en gång per år.

Föreningens elinfrastruktur i radgarage och p-däck är i dagsläget enligt nedan:

El vid uttag i garage: 230 V, 10 Amp, enfas (2,5 mm2).

Långkärrsvägen: 3 radgarage, möjlighet att koppla in 2 st. bilar per garagelänga, totalt 6 bilar

Sollentunavägen: 3 radgarage (2 sammanbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 bilar.

Rösvägen: 3 radgarage (2 sammanbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 bilar.

P-däcket: 2 plan, möjligt att koppla in 2 bilar per sida på vardera planet, totalt 8 bilar

All laddning sker under benämningen ”normalladdning”. Snabbladdning kan inte erbjudas.

Tillvägagångssätt:

För fastighetsägare som vill ladda plug-in hybrid eller elbil i förenings radgarage eller p-däck gäller följande:

 1. Kontakta styrelsen i god tid om ni ämnar köpa en plug-in hybrid eller elbil. Uppge numret på er garageplats. Styrelsen kontrollerar att det finns utrymme för laddning inom samma säkringsgrupp.

 1. Kontakta behörig elektriker/installatör som har erfarenhet av installation av laddboxar. Innan installationen påbörjas ska installatören och önskad utrustning vara godkänd av styrelsen. Laddbox och installation beställs och bekostas av fastighetsägaren.

 1. Styrelsen ska informeras i god tid inför installationen så ansvarig från styrelsen kan närvara vid avslagning och påslagning av elnätet. styrelsen@lysmasken.nu

 1. Styrelsen kontrollerar tillsammans med elektriker och fastighetsägare att p-platsens elanslutning uppfyller föreningens krav för inkoppling av plug-in hybrid eller elbil. Innan installation av Laddbox ska elmätaren för garageplatsen kontrolleras så att den/räkneverket fungerar vid belastning.

 1. Upprättande av avtal mellan Lysmasken samfällighetsförening och fastighetsägare.


Kravspecifikation för inkoppling av plug-in hybrid eller elbil:

 1. Laddbox med jordfelsbrytare kategori 2 samt EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) enhet som medföljer bilmodellen. Det är inte tillåtet att koppla in laddbox eller annan laddningsutrustning via Schukokontakt (vanlig stickpropp).

Dynamisk lastfördelare ska om möjligt installeras där flera brukar använder samma säkringsgrupp.

 1. Laddboxen ska vara fast monterad på väggen.

 1. Inställning av Laddbox enligt befintlig elinfrastruktur (230 V/10 Amp, enfas).


Vid flytt från Lysmaskens samfällighetsförening:

 1. Kontakta styrelsen i god tid innan utflytt för att förbereda avslut av avtal.

 1. Demontering av laddbox om inte köparen vill överta utrustningen (nytt avtal med föreningen ska skrivas). Demontering ska göras av behörig elektriker.

 1. Slutbesiktning och avläsning av elmätare sker enligt överenskommelse av styrelseledamot tillsammans med brukare/fastighetsägare.


Kostnader för demontering av utrustning samt förbrukad el debiteras fastighetsägare av föreningen i efterskott