Elbilar & plug-in hybrider

En policy för vår nya elbils-laddningsanläggning håller på att tas fram. Tills den finns tillgänglig, vänligen kontakta styrelsen för mer information om hur du går tillväga för att kunna ladda din bil.

Föreningen har sedan december 2023 ladduttag för alla vår garageplatser. För att kunna använda ditt uttag måste det aktiveras. För att få det aktiverat kontakta laddboxgruppen laddbox@lysmasken.nu.

Tänk även på att när du flyttar in eller ut ur samfälligheten måste du kontakta laddboxgruppen laddbox@lysmasken.nu för att vi skall kunna debitera rätt person för laddningskostnaden.