Elbilar & plug-in hybrider

Vänligen notera att denna information är inaktuell då den ej innehåller information om vår nyligen installerade laddningsanläggning. Informationen kommer att uppdateras.

Avser laddning av elbil och plug-in hybrid inom Lysmaskens samfällighetsförening


Följande gäller om man vill ladda elbil eller plug-in hybrid i samfällighetens garage:

Privat förbrukning av el vid p-plats debiteras brukande fastighet en gång per år.

Föreningens elinfrastruktur i radgarage och p-däck är i dagsläget enligt nedan:

El vid uttag i garage: 230 V, 10 Amp, enfas (2,5 mm2).

Långkärrsvägen: 3 radgarage, möjlighet att koppla in 2 st. bilar per garagelänga, totalt 6 bilar 

Sollentunavägen:   3 radgarage (2 sammanbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 bilar.

Rösvägen: 3 radgarage (2 sammanbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 bilar.

P-däcket:   2 plan, möjligt att koppla in 2 bilar per sida på vardera planet, totalt 8 bilar

All laddning sker under benämningen ”normalladdning”. Snabbladdning kan inte erbjudas.

Tillvägagångssätt:

För fastighetsägare som vill ladda plug-in hybrid eller elbil i förenings radgarage eller p-däck gäller följande:


Kravspecifikation för inkoppling av plug-in hybrid eller elbil:

     Dynamisk lastfördelare ska om möjligt installeras där flera brukar använder samma säkringsgrupp. 


Vid flytt från Lysmaskens samfällighetsförening:


Kostnader för demontering av utrustning samt förbrukad el debiteras fastighetsägare av föreningen i efterskott