Välkommen till Lysmaskens samfällighetsförening i Täby

Nedan finner ni några bilder från Samfälligheten

Infart till Enbacken område ett

Infart till Enbacken område två

Enbacken område två

Enbacken område två

Servitutsväg som går igenom området sett från Mörtsjö hållet

Infart till Rösvägen område fem

Infart till Sollentunavägen område fyra

Gångväg in till området sett från Rösjövägen

Servitutsväg från Rösjövägen mot Mörtsjön

Infart till Långkärrsvägen område tre

Servitutsväg

Ett av flera fruktträd inom föreningen. Frukten får plockas av medlemmarna för eget bruk.

Föreningen har en stor lekplats med gungor, klätterställning, liten sandlåda och givetvis bollplanen. Inom samtliga fyra gränder finns det på en trygg plats en närlek med lite olika lekutrustning.

För allas säkerhet interbesiktigas samtliga lekytor enligt EU bestämmelser. En gång per år kommer en extern besiktningsman och ser över samtliga lekplatser inom föreningen.

Stora lekparken
Långkärrsvägens närlekSollentunavägens närlek


Rösvägens närlek

Enbackens närlek
Bollplanen som den såg ut innan upprustning

En ganska trist och dåligt underhållen bollplan men som ändå utnyttjades flitigt av medlemmarna. Ett stämmobeslut 2011 röstade igenom en total upprustning av hela området på och kring bollplanen. Ett stort antal träd fälldes, den nedsjunkna marken längs Långkärrsvägen fylldes ut. Nytt grus lades och de rostiga och trasiga staketen byttes ut mot nya efter förebild från en bollplan i Täby Kyrkby. Utanför bollplanen mot Långkärrsvägen skapades en gräsyta med ett antal prydnadsträd.

2012-06 Bilder från Invigning av bollplanen

Bild från städdag Sollentunavägen

Lysmasken 1978.

Inledningsstadiet av adress Rösvägen 38, en av totalt 98 fastigheter