Underhåll

Lysmasken har en stor mängd gemensamma ytor - skogspartier, rabatter, vägar och lekparker - som behöver skötas om och underhållas. Det mesta arbetet utförs av medlemmarna.

Vinter - Samfälligheten köper in snöröjning av de gemensamma vägarna.

Vår - Vårstädning äger normalt rum i slutet av april. Varje gränd organiserar arbetet inom sitt område. Vinterns sand sopas bort efter vårstädningen.

Sommar - Samfälligheten har en särskilt utsedd gräsklippare som ansvarar för klippning av de gemensamma gräsytorna. Övrigt arbete under sommarmånaderna organiseras och fördelas inom gränderna via styrelsen.

Höst - Höststädning äger normalt rum i slutet av oktober. Varje gränd organiserar arbetet inom sitt område.

--------------

Sandning - (Sandningsinstruktion) Sandning av föreningens vägar sker inte alltid samtidigt som plogning utan senare under dagen/natten. Styrelsen ansvarar för att sandningsschemat skickas ut till medlemmarna via e-post. (Sandningsinstruktion) Varje gränd har ett roterande veckoschema med områdeskarta ifall det uppstår akut halka. Saknas det sand i sandlådorna tar du kontakt med materialförvaltaren. Det är mycket viktigt att sandningen sköts noggrant så vi minimerar risken för personskador. Den som inte kan sanda under ”sin” vecka kan byta med någon granne.

Snöröjning - (Karta snödröjning & sandlådor) Samfälligheten anlitar BL Entreprenad som huvudentreprenör för snöröjning av områdets gångvägar och parkeringar. Det betyder att vår entreprenör plogar vårt område vid snödjup som gäller i övrigt inom Täby kommun och att snöröjning vid normala förhållanden utförs inom ett dygn efter avslutat snöfall. Karta över snöröjning och sandlådor finns nedan på denna sida.

Enligt avtalet med BL Entreprenad ansvarar entreprenören inte för skador på privat egendom, d.v.s. om entreptenören kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. Anledning till detta är att vi har ett mycket svårröjt område med många trånga gränder.

Styrelsen ber boende att i mjöligaste mån inte köra in på området när nysnö fallit, då packas snön och snöröjningen blir sämre.

Respektera 10 minuters av- och ilastning inom området, om en parkerad bil står på gångväg och vår entreprenör kommer riskerar vi att den gränden inte blir plogad.

Vid en renovering av ert hus, be er entreprenör att inte blockera våra gångvägar med byggavfall.

Sommarunderhåll - Förutom vår- sommar- och höststädning behöver vi lägga ner en del arbete under den övriga delen av året för att hålla fint i vårt område. Inom varje område fördelas ansvaret på varje fastighet. Ansvarfördelingen distibueras via e-post av styrelsen. Vi har försökt göra indelningen så att arbetsbelastningen per hushåll blir ungefär densamma. Har du synpunkter på underhållet är du välkommen att kontakta ditt grändombud eller någon i styrelsen.

Vi behöver hjälpas åt, ser du skräp som ligger, plocka upp det (även om det inte är ditt område).

Vår- sommar- och höststädning - (Städområde) Vi har gemensamma städdagar på våren (april-maj), sommar(juni) och hösten (oktober). För att föreningens redskap ska räcka till så städar Långkärrsvägen och Enbacken sina områden på lördagen och Sollentunavägen och Rösvägen på söndag samma helg. Datum för årets städdagar informeras av styrelsen via e-post, på hemsidan och i Lysmaskinfo. Grändombudet informerar hur arbetsuppgifterna fördelas i ditt område. Om man har förhinder att delta kan man göra en insats före städdagen enl. överenskommelse med ditt grändombud.

Extra dag för upprustning av området kan tas vid behov. Arbetet kan omfatta t.ex målning, enklare renovering våra gemensamma lekredskap och/eller garage, ogräsrensning, plantering av nya växter...

Tillbaks