Tidningsinsamling

Tidningsinsamling görs i de gemensamma behållarna placerade vid garagen vid Långkärrsvägen, Sollentunavägen och Rösvägen. Behållarna töms var fjortonde dag av Ohlsson AB, tjänsten är tillsvidare gratis. Skulle en behållare vara överfull prova någon av de andra inom området, är även dessa överfulla vänta tills tömning skett.

Vi vill inte se några kassar med tidningar nedanför behållarna.

OBS! Endast tidningar får läggas i behållarna, kartonger och annat material som t.ex. påsar och kuvert får inte slängas i återvinningsbehållarna.

Kontaktperson Vice ordförande

Tillbaka