Tidningsinsamling

Tidningsinsamling görs i de gemensamma behållarna placerade vid garagen vid Långkärrsvägen och Sollentunavägen. Behållarna töms var annan månad av Ohlssons AB, tjänsten är gratis. Skulle en behållare vara överfull prova någon av de andra inom området, är även dessa överfulla vänta tills tömning skett. Vi vill inte se några kassar med tidningar nedanför behållarna.

OBS! Endast tidningar får läggas i behållarna, kartonger och annat material som t.ex. påsar och kuvert får inte slängas i återvinningsbehållarna.

Ansvaret för tömning av iglorna ingår ej i styrelsens uppdrag men styrelsen kan vara behjälplig, Kontaktperson Vice ordförande

Tillbaks