Telia Öppen fiber:

Föreningen har tecknat ett sjuårigt avtal med Telia om Öppen fiber (2018-09-28) igångsättning 2019-10-01+ sju år.

Samtliga fastigheter förses med Telias TV-paket Start (SVT 1, SVT 2, TV 4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT 24 samt Axess, Playtjänster SVT, TV 4 och Axess TV). Bredband ingår ej. Nuvarande avgift på 40 kr kommer fortsättningsvis faktureras tillsammans med medlemsavgiften. Avgiften tas ut oavsett ert val av tjänsteleverantör. Saknar ni er inloggningskod ber vi er kontakta styrelsen. För ökat utbud gällande TV, bredband eller IP-telefoni är det ni som fastighetsägare som själva sluter ert egna avtal med Telia eller någon av Telias samarbetspartners och blir därefter fakturerade det utbud ni valt av tjänsteleverantören.


Ny ägare till fastighet ska registrera sig hos Telia med Telias registreringsdokument “Jag vill aktivera fibertjänster” och därefter kontakta Telias butik i Täby centrum, dokument förmedlas av styrelsen. Alternativt ringa Telia på 90 200 och göra en RGV , namn och personnummer erfordras avser TV-paket Start.

Fastighetsägaren åtar sig även att tillse samfällighetens servicepartners vid var tid under avtalets giltighetstid bereds tillträde till nödvändig mark och utrymmen inom er fastighet för underhåll och service av fibernätverket, d.v.s fram t.o.m. Medieomvandlaren. Avtal mellan fastighetsägare och föreningen förmedlas av styrelsen.

1 st TV box Arris VIP 4302 tillhör fastigheten och skall därför överlämnas till nya ägaren tillsammans med 999 koder. Koder kan även tillhandahållas på begäran av ansvarig inom styrelsen för fibernätet.

Vid fel på Bredband, TV eller IP telefoni, kommunikation med leverantörspartner och styrelse:

Felavhjälpning vid fel som drabbar fler än en kund.

Kontrollera först med dina grannar om de har liknande problem, om flera kontakta styrelsen

utan dröjsmål. Det är styrelsens ansvar att vid “grupp” relaterade nätfel felanmäla till Telia.

Beroende på hur många kunder som är berörda av ett nätfel tillämpas olika prioritet för den åtgärd

som krävs.

• Fel som kan åtgärdas fjärrmässigt åtgärdas oavsett tidpunkt.

• Fel som berör så många kunder som normalt ansluts till en Accesswitch i en förenings nät och kräver

tekniker på plats, sker aktiv felavhjälpning alla dagar kl 06-22.

• Vid större fel i Telias nät sker felavhjälpning dygnet runt.

Felavhjälpning vid fel som drabbar enskild fastighet.

  1. Kontrollera först med dina grannar om de har liknande problem om inte se vidare punkt två

  2. Kunden gör felanmälan till sin Tjänsteleverantör.

  3. Informera styrelsen att ni har fått problem med uppkopplingen samt ärendenummer,

(intern logg).

4. I förekommande fall informerar Tjänsteleverantören sin kund om de kända driftstörningar som

Telia informerat Tjänsteleverantören om.

5. Tjänsteleverantören felsöker och åtgärdar vid behov den egna tjänsteplattformen.

6. Vid behov vidarebefordrar Tjänsteleverantören felanmälan till Telia Öppen Fiber, som då

analyserar kundensanslutning. I de fall det inte finns en felfri förbindelse etablerad mellan

Telias Accessswitch och Medieomvandlare hemma hos kunden, kommer Telia att skicka en

tekniker för felsökning på plats. I de flesta fall kommer Telias tekniker att åtgärda felet i

Medieomvandlare eller bredbandsswitch hos kunden eller i Accessswitchen.

7. Återkoppla till styrelsen när felet är löst

I de fall Telias tekniker lokaliserar ett fel i Föreningens fibernät, kommer Telia att överlämna ärendet till Föreningen och fakturera Föreningen för den genomförda felsökningen.

Föreningen tar heller ej ansvar för utrustning inom fastighet som inte är godkända av Telia eller deras samarbetspartners.


Tillbaks