Sophämtning

Sophantering - Se www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/

Hushållssopor - Inom området finns 4 sopskåp för hushållssopor. Sopskåpen är placerade vid radgaragen samt vid P-däcket. Tömning sker 2 gånger/vecka av Ragn-Sells som fakturerar sophämtningsavgiften direkt till varje fastighetsägare. Det är ditt ansvar som nybliven medlem att informera Ragn-Sells angående byte av fastighetsägare.

Vitvaror och större elektronik (kyl, spis, TV o.d.): Hämtning ingår ej i vårt sophämtningsavtal och hämtas efter beställning mot en avgift.

Mindre elektronik och miljöfarligt avfall (glödlampor, sladdar, målarfärgsrester o.d.): Hämtning ingår i vårat sophämtningsavtal. Lägg avfallet i "röda boxen" och kontakta Ragn-Sells för hämtning.

Grovsopor (möbler od): Hämtning ingår inte i vårat sophämtningsavtal. Julgranar räknas som grovsopor och hämtas alltså inte kostnadsfritt.

Trädgårdsavfall: Hämtning ingår inte i vårat sophämtningsavtal.

Avfall som inte hämtas kostnadsfritt enligt vårat sophämtningsavtal kan lämnas på SÖRABs återvinningsstation vid Hagby, eller hämtas mot betalning.

Den som vill ha något hämtat kontaktar själv Ragn-Sells i Kallhäll (010-72 310 00, knappval 1 eller per e-post kundtjanst1@ragnsells.com och beställer hämtning. Det är rekommenderat att göra beställningen via e-post eftersom man då får en skriftlig bekräftelse med ett definierat upphämtningsdatum. Det som ska hämtas ställs sedan på överenskommen plats och märks med "Grovsopor" och vilken fastighet som lämnat soporna. För att minska risken att någon skadar sig eller leker med utställda grovsopor o.d. eller att de flyttas eller vandaliseras får det som ska hämtas ställas ut högst två dagar innan överenskommen hämtdag.

För öppettider och ytterligare information kontakta:

Sörab, www.sorab.se eller tel. 08-505 804 00.

Ragn-Sells, www.ragnsells.se, kundtjanst1@ragnsells.com eller tel. 0771-888888, knappval 5 för hushållsavfall .

Tillbaks