Skattedeklaration

Räntekostnader för samfällighetens lån kan dras av i skattedeklaration. Uppgifter om vilka summor som ska fyllas i redovisas nedan och kommer även stå i Lysmaskinfo inför deklarationen.

Ränteavdrag för 2021 i skattedeklarationen 2022.

I skattedeklarationen 2022 kan vi medlemmar yrka avdrag på kr per fastighet för räntekostnader som Lysmasken samfällighetsförening haft under inkomståret 2021.

Föreningen har under 2021 betalat räntor på kr och haft ränteintäkter på kr.

På inkomstdeklarationen fyller ni i ränteinkomst kr och ränteutgift kr. Vid övriga upplysningar kan den som så vill skriva något i stil med:

"Jag har tagit upp en ränteinkomst på kr (1/98 av kr) och en ränteutgift på kr kr (1/98 av kr kr) för min andel i Lysmasken Samfällighet, org nr 716416-9638, fastighetsbeteckning Lysmasken 99. Lysmasken är en föreningsförvaltning bestående av 98 fastigheter med 0 kr i taxeringsvärde.

Tillbaks