Skattedeklaration

Räntekostnader för samfällighetens lån kan dras av i skattedeklaration. Uppgifter om vilka summor som ska fyllas i redovisas nedan och kommer även stå i Lysmaskinfo inför deklarationen.

Ränteavdrag för xxxx i skattedeklarationen xxxx

I skattedeklarationen 20xx kan vi medlemmar yrka avdrag på xxx:- kr per fastighet för räntekostnader som Lysmasken samfällighetsförening haft under inkomståret 20xx.

Föreningen har under 20xx betalat räntor på xx xxx:- och haft ränteintäkter på x xxx:-.

På inkomstdeklarationen fyller ni i ränteinkomst xx:- och ränteutgift xxx:-. Vid övriga upplysningar kan den som så vill skriva något i stil med:

"Jag har tagit upp en ränteinkomst på xx:- (1/98 av x xxx:-) och en ränteutgift på kr xxx:- (1/98 av kr xx xxx:-) för min andel i Lysmasken Samfällighet, org nr 716416-9638, fastighetsbeteckning Lysmasken 99. Lysmasken är en föreningsförvaltning bestående av 98 fastigheter med 0 kr i taxeringsvärde.

Tillbaka