Skattedeklaration

Räntekostnader för samfällighetens lån kan dras av i skattedeklaration. Uppgifter om vilka summor som ska fyllas i redovisas nedan och kommer även stå i Lysmaskinfo inför deklarationen.

Ränteavdrag för 2019 i skattedeklarationen 2020.

I skattedeklarationen 2020 kan vi medlemmar yrka avdrag på 611:- kr per fastighet för räntekostnader som Lysmasken samfällighetsförening haft under inkomståret 2019.

Föreningen har under 2019 betalat räntor på 67 189:- och haft ränteintäkter på 7 272:-.

På inkomstdeklarationen fyller ni i ränteinkomst 74:- och ränteutgift 685:-. Vid övriga upplysningar kan den som så vill skriva något i stil med:

"Jag har tagit upp en ränteinkomst på 74:- (1/98 av 7 272:-) och en ränteutgift på kr 685:- (1/98 av kr 67 189:-) för min andel i Lysmasken Samfällighet, org nr 716416-9638, fastighetsbeteckning Lysmasken 99. Lysmasken är en föreningsförvaltning bestående av 98 fastigheter med 0 kr i taxeringsvärde.

Tillbaks