Skattedeklaration

Räntekostnader för samfällighetsföreningens lån kan dras av i skattedeklarationen. Uppgifter om vilka summor som ska fyllas i redovisas nedan och kommer även stå i Lysmaskinfo inför deklarationen.

I skattedeklarationen 2022 för inkomståret 2021 kan vi medlemmar yrka avdrag på 360:- kr per fastighet för räntekostnader som Lysmasken samfällighetsförening haft under inkomståret 2021.

Föreningen har under 2021 haft ränteintäkter på 7 208:- och räntekostnader på 42 543:- .

På inkomstdeklarationen fyller ni i ränteinkomst 74:- och ränteutgift 434:-. Vid övriga upplysningar kan den som så vill skriva något i stil med:

"Jag har tagit upp en ränteinkomst på 74:- (1/98 av 7 208:-) och en ränteutgift på kr 434:- (1/98 av kr 42 543:-) för min andel i Lysmasken Samfällighet, org nr 716416-9638, fastighetsbeteckning Lysmasken 99. Lysmasken är en föreningsförvaltning bestående av 98 fastigheter med 0 kr i taxeringsvärde.

Tillbaka