Flyttanmälan

När en fastighet byter ägare ska säljaren meddela samfällighetens styrelse att så sker, datum för ägarbytet och vem den nye ägaren är. Fakturerad samfällighetsavgift, garage-el och TV/bredbandsavgift betalas av frånträdande ägare. Ev. fördelning av kostnader mellan frånträdande och tillträdande ägare sker i likviditetsavräkningen dem emellan. Uppgift om ägarbyte ska även ske till Ragn Sells, som fakturerar sophämtning direkt på fastigheten, trots att sophämtningen är samordnad inom området.

Välkommen som medlem i Lysmasken samfällighet!

Som boende i samfälligheten kommer du att få "Lysmaskinfo" tillsvidare tre gånger/år med aktuell information för området, samt en del annan information från styrelsen distribuerad via e-post.

Inför föreningens årsstämma på hösten skickas kallelsen inklusive alla handlingar ut elektroniskt och efter stämman skickas protokollet ut elektroniskt.

Fakturan för samfällighetsavgiften skickas ut med e-post 3 ggr/år.

Vi tar tacksamt emot era kontaktuppgifter:

Namn, lagfarna ägare:

Adress:

Garage- eller P-platsnummer:

Telefonnummer:

Epost:

Maila uppgifterna till sekreterare@lysmasken.nu

Tillbaks