Flyttanmälan

När en fastighet byter ägare ska säljaren meddela samfällighetens styrelse att så sker, datum för ägarbytet och vem eller vilka de nya ägarna är d.v.s. vem eller vilka som står på Lagfarten till fastigheten. Fakturerad samfällighetsavgift, garage-el och TV/bredbandsavgift betalas av frånträdande ägare. Ev. fördelning av kostnader mellan frånträdande och tillträdande ägare sker i likviditetsavräkningen dem emellan. Uppgift om ägarbyte ska även ske till Ragn Sells, som fakturerar sophämtning direkt på fastigheten, trots att sophämtningen är samordnad inom området.


Välkommen till dig som ny medlem i Lysmasken samfällighet!

Som boende i samfälligheten kommer du att få "Lysmaskinfo" tillsvidare tre gånger/år med aktuell information för området, samt en del annan information från styrelsen distribuerad via e-post.

Inför föreningens årsstämma på hösten skickas kallelsen inklusive alla handlingar ut elektroniskt och efter stämman skickas protokollet ut elektroniskt.

Fakturan för samfällighetsavgiften skickas ut med e-post 3 ggr/år.

Vi tar tacksamt emot era kontaktuppgifter:

Namn, lagfarna ägare:

Adress:

Garage- eller P-platsnummer:

Telefonnummer:

Epost:

E:posta uppgifterna till: styrelsen@lysmasken.nu

Tillbaks