Valberedningen

Valberedningen består av minst två personer eller som kommande verksamhetsår en representant från varje gränd som utses av stämman. Deras uppdrag är att föreslå föreningens styrelse och organisation inför stämman.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta valberedningen valberedning@lysmasken.nu

Sammankallande:

Staffan Bäckström L 41

Behjälpliga övriga gränder

Thomas Höglund E 67 (E 1 + 2)

Cecilia Castenäs S 30

Tommy Eriksson R 8

Helene Crosfield L 9