Valberedningen

Valberedningen består av två eller tre personer och utses av stämman. Deras uppdrag är att föreslå styrelse och revisorer för stämman.

Valberedning inför årsstämman 2019 består av Cecilia Castenäs, Sollentunavägen 30. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta Cecilia Castenäs (valberedning@lysmasken.nu)