Valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst två personer. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ordförande och styrelse för nästkommande mandatperiod att presentera på stämman. På stämman 2022 tillsattes en valberedning bestående huvudsakligen av en representant från varje gränd, se nedan.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta valberedningen valberedning@lysmasken.nu

Sammankallande:

Staffan Bäckström, L41

Övriga:

Enbacken 1&2: Thomas Höglund, E67

Sollentunavägen: Vakant

Rösvägen: Tommy Eriksson, R8

Långkärrsvägen: Helene Crosfield, 9