Valberedningen

Valberedningen består av två eller tre personer och utses av stämman. Deras uppdrag är att föreslå styrelse och revisorer för stämman.

Valberedning inför årsstämman 2021 består av ordförande C.C. Sollentunavägen 30. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta C. C. på (valberedning@lysmasken.nu)