Valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst två personer. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ordförande och styrelse för nästkommande mandatperiod att presentera på stämman. På stämman 2023 tillsattes en valberedning bestående av avgående styrelsemedlemmar. 

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta valberedningen valberedning@lysmasken.nu

Sammankallande:

Kerstin Ekelöf, S10

Övriga:

Enbacken 1&2: Inger Bjurström, E41

Sollentunavägen: Kerstin Ekelöf, S10

Rösvägen: Vakant

Långkärrsvägen: Vakant