Valberedningen

Valberedningen består av två eller tre personer och utses av stämman. Deras uppdrag är att föreslå styrelse och revisorer för stämman.

Skulle du vara intresserad av att vara med i styrelsen eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta på (valberedning@lysmasken.nu)