Valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst två personer. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ordförande och styrelse för nästkommande mandatperiod att presentera på stämman. På stämman 2021 tillsattes en valberedning bestående av en representant från varje gränd, se nedan.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande mandatperiod eller har förslag på någon du tycker/tror skulle vara lämplig som styrelseledamot, vänligen kontakta valberedningen valberedning@lysmasken.nu

Sammankallande:

Staffan Bäckström L 41

Behjälpliga övriga gränder

Enbacken: Thomas Höglund E 67 (E 1 + 2)

Sollentunavägen: Cecilia Castenäs S 30

Rösvägen: Tommy Eriksson R 8

Långkärrsvägen: Helene Crosfield L 9