Trädgårdsgruppen

Lysmasken har en Trädgårdsgrupp som fungerar som bollplank mellan de boende och styrelsen angående växtligheten på samfällighetens gemensamma ytor. Trädgårdsgruppen har en växtintresserad representant från varje gränd och gruppen träffas regelbundet samt vid behov för att ge förslag på träd, växter och planteringar till styrelsen. Är du intresserad av växter och vill gå med i gruppen så kontakta trädgårdsgruppens samordnare Inger Gosenius, boende på Enbacken. Du kan också kontakta Inger om du har tips eller synpunkter på samfällighetens växtlighet.