Styrelsen

Styrelsen för mandatperioden 2023/2024 består av:

Ordförande -  Tobias Tyberg, Sollentunavägen 6

Vice ordförande - Joakim Plahn, Sollentunavägen 36

Kassör - Lisa Johansson, Sollentunavägen 16

Sekreterare - Lucas Rahle, Sollentunavägen 2

Materialförvaltare - Andreas Wahlberg, Långkärrsvägen 27

Suppleant - Thomas Nilsson, Enbacken 15

Suppleant - Johan Helge, Enbacken 17 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk ovan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Vad som ingår i samfällighetens gemensamhetsanläggning beskrivs i anläggningsbeslutet. Kontakta styrelsen om du vill se anläggningsbeslutet. Föreningens stadgar finns under rubriken Samfälligheten.