Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk nedan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 består av:

Ordförande

Staffan Bäckström

Vice ordförande

Marek Gosenius

Kassör

Inger Bjurström

Sekreterare

Tommy Eriksson

Materialförvaltare

Sven Martinsson


Suppleanter

Gunnar Carlborg

A.R.

Vem gör vad i styrelsen? Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningen för styrelsens ledamöter: Anläggningsbeslut Lysmasken - Ansvarsfördelning - Arbetsbeskrivning - Stadgar.