Styrelsen

Styrelsen för mandatperioden 2022/2023 består av:

Ordförande - Tobias Tyberg, Sollentunavägen 6

Vice ordförande - Joakim Plahn, Sollentunavägen 36

Kassör - Inger Bjurström, Enbacken 41

Sekreterare - Lucas Rahle, Sollentunavägen 2

Materialförvaltare - Kerstin Ekelöf, Sollentunavägen 10

Suppleant - Anna Berggren, Långkärrsvägen 17

Suppleant - Andreas Wahlberg, Långkärrsvägen 27

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk ovan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Vad som ingår i samfällighetens gemensamhetsanläggning beskrivs i anläggningsbeslutet. Kontakta styrelsen om du vill se anläggningsbeslutet. Föreningens stadgar finns under rubriken Samfälligheten.