Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 består av:

Ordförande - Staffan Bäckström, Långkärrsvägen 41

Vice ordförande - Marek Gosenius, Enbacken 49

Kassör - Inger Bjurström, Enbacken 41

Sekreterare - Tommy Eriksson, Rösvägen 8

Materialförvaltare - Sven Martinsson, Enbacken 45

Suppleant - Gunnar Carlborg, Rösvägen 4

Suppleant - A.R. Rösvägen 14

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk ovan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Vem gör vad i styrelsen? Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningen för styrelsens ledamöter: Anläggningsbeslut Lysmasken - Ansvarsfördelning - Arbetsbeskrivning - Stadgar.