Styrelsen

Styrelsen för mandatperioden 2021-2022 består av:

Ordförande - Tobias Tyberg

Vice ordförande - Joakim Plahn

Kassör - Inger Bjurström

Sekreterare - Kerstin Ekelöf

Materialförvaltare - A.R

Suppleant - Duncan Mc Leod

Suppleant -

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk ovan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Vem gör vad i styrelsen? Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningen för styrelsens ledamöter: Anläggningsbeslut Lysmasken - Ansvarsfördelning - Arbetsbeskrivning - Stadgar.