Styrelsen

Styrelsen för mandatperioden 2019-2020 består av:

Ordförande - Staffan Bäckström, Långkärrsvägen 41

Vice ordförande - Marek Gosenius, Enbacken 49

Kassör - Inger Bjurström, Enbacken 41

Sekreterare - Vakant

Materialförvaltare - Sven Martinsson, Enbacken 45

Suppleant - tillsvidare ansvarig sekreterare - Gunnar Carlborg, Rösvägen 4

Suppleant - Robert Thorhuus, Enbacken 53

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Följ önskad länk ovan eller använd adressen styrelsen@lysmasken.nu för att nå samtliga i styrelsen.

Vem gör vad i styrelsen? Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningen för styrelsens ledamöter: Anläggningsbeslut Lysmasken - Ansvarsfördelning - Arbetsbeskrivning - Stadgar.