En förteckning över föreningens inventarier kan beställas från styrelsen