Hustyper

Inom Lysmasken finns tre olika hustyper, enplanshus och två varianter av tvåplanshus. Nedan visas ritningar av de olika hustyperna.