Hustyper

Inom Lysmasken finns tre olika hustyper i ett och två plan. Här finns dokumentation om de olika hustyperna.