Grändombud

Samfälligheten är indelad i sex delområden (fem bostadsområden och bollplanen) och för vart och ett av de fem bostadsområdena finns ett grändombud. Grändombuden organiserar medlemmarnas arbetsinsatser vid de gemensamma städdagarna. Grändombuden har nyckel till det gemensamma förrådet på Långkärrsvägen. Uppdraget som grändombud cirkulerar inom varje delområde. 


Grändombudsrollen


Inledning

Grändombuden har en viktig roll i att vara en kontaktväg mellan medlemmar och styrelse.

Grändombudets ansvarstid börjar vid vår- eller höststädningen och varar i ett år, men får gärna förlängas med ett eller flera år. Turordning baseras på adressen, med möjlighet att avstå av hälsoskäl. Det avgående grändombudet ser till att tillträdande får all nödvändig information samt nyckel till förrådet, och går gärna dubbelt vid första städtillfället. Två gånger om året, i samband med städdagarna, hålls ett möte med grändombuden och styrelserepresentant.


Grändombudets uppgifter

Grändombudets uppgifter består av, men är inte begränsad till:

Område 1 - Enbacken 7-33, 71-77, Grändombud: E 77

Område 2 - Enbacken 35-69,  Grändombud: E 47

Område 3 - Långkärrsvägen 1-45, Grändombud: L 29

Område 4 - Sollentunavägen 2-28,36-40, Grändombud: S 40

Område 5 - Sollentunavägen 30-34 & Rösvägen 2-14, 22-38, Grändombud R 28