Grändombud

Inom varje gränd (5 st) utses ett grändombud. De organiserar medlemmarnas arbetsinsatser vid de gemensamma städdagarna. Grändombuden ansvarar för nyckel till det gemensamma förrådet. Varje delområde har sitt sätt att cirkulera grändombudsrollen på.


Grändombudsrollen


Inledning


Grändombuden har en viktig roll i att vara en kontaktväg mellan medlemmar och styrelse.

Grändombudets ansvarstid börjar vid vår- eller höststädningen och varar i ett år, men får gärna förlängas med ett eller flera år. Turordning baseras på adressen, men möjlighet finns att avstå av hälsoskäl. Det avgående grändombudet ser till att tillträdande får all nödvändig information samt nyckel till förrådet, och går gärna dubbelt vid första städtillfället. Två gånger om året, i samband med städdagarna, hålls ett möte med grändombuden och styrelserepresentant.


Grändombudets uppgifter


Grändombudets uppgifter består av, men är inte begränsad till, att:

  • Väl införstådd i betydelsen av “Välkomstbrevet”.

  • Uppdatera grändombudspärmen med nya uppgifter som distribueras av styrelsen.

  • Ha hand om nyckel till det gemensamma redskapsförrådet i garaget på Långkärrsvägen.

  • Det är styrelsens ansvar att kalla till städdagen på vår, sommar och höst. (GDPR lagen). Grändombudets ansvar är att leda städdagen för sitt område/gränd.

  • Ta upp frågor som rör områdets gemensamma ansvar, gärna vid städdagarna. Typiska frågor är gårdsunderhåll, sandning, sophantering, parkering och bilkörning i området.


Område 1 - Enbacken 7-33, 71-77, Grändombud: E 29

Område 2 - Enbacken 35-69, Grändombud: E 51

Område 3 - Långkärrsvägen 1-45, Grändombud: L 25

Område 4 - Sollentunavägen 2-28,36-40, Grändombud: S 28

Område 5 - Sollentunavägen 30-34 & Rösvägen 2-14, 22-38, Grändombud R 28