Grändombud

Inom varje gränd (5 st) utses ett grändombud. Att vara grändombud är att vara en länk mellan styrelsen och grändernas medlemmar. De organiserar medlemmarnas arbetsinsatser vid de gemensamma städdagarna. Grändombuden ansvarar för nyckel till det gemensamma förrådet. Varje delområde har sitt sätt att cirkulera grändombudsrollen på. En sammanfattning av grändombudsrollen finns att läsa här.

Område 1 - Enbacken 7-33, 71-77

Grändombud: Enbacken 27

Område 2 - Enbacken 35-69

Grändombud: Enbacken 53

Område 3 - Långkärrsvägen 1-45

Grändombud: Långkärrsvägen 21

Område 4 - Sollentunavägen 2-28, 36-40

Grändombud: Sollentunavägen 26

Område 5 - Sollentunavägen 30-34 & Rösvägen 2-38

Grändombud: Rösvägen 24