Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år i oktober. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti.

Kallelse till stämman med information om tid och plats, och samtliga underlag sker minst två veckor i förväg via e-post.

Varje fastighet har en röst vid föreningsstämman. Vid förhinder kan fastighetsägare lämna fullmakt till någon annan att rösta i deras ställe. Ett ombud får bara företräda en annan fastighet vid stämman. För att underlätta för medlemmarna och för att undvika oklarheter finns en mall för fullmakt. Använd gärna den om du vill att någon annan för din talan vid stämman.

Äldre stämmodokument kan fås på begäran, maila din förfrågan till sekreterare@lysmasken.nu.