Arbete mot ersättning

För att bibehålla samfälligheten i gott och attraktivt skick behöver vi kontinuerligt utföra diverse underhållsarbeten. En del av dessa arbeten kan erbjudas till medlemmar att utföra mot ersättning. 

Exempel på arbeten:

Alla arbeten ska givetvis utföras fackmannamässigt så relevant kunskap/erfarenhet för den specifika uppgiften krävs.

Föreningen har beslutat att timersättningen är 0,33% av det aktuella prisbasbeloppet för innevarande år. Timersättningen justeras årligen med start 1 januari. Ersättningen är skattepliktig. För närvarande (2024) är beloppet är 189 kr.

Styrelsen informerar då det finns behov av arbetsinsatser. Däremellan tar vi tacksamt emot erbjudanden från arbetsvilliga så vi vet vem vi kan vända oss till om det blir bråttom.