Arbete mot ersättning

För att bibehålla samfälligheten i gott och attraktivt skick behöver vi kontinuerligt utföra diverse underhållsarbeten. En del av dessa arbeten kan erbjudas till medlemmar att utföra mot ersättning.

Exempel på arbeten:

  • Målning och reparation av klätterställningar

  • Målning av parkeringsplatser

  • Limning av kantstenar

  • Trädgårdsarbeten

  • Reparation av staket

  • Underhåll av garageportar

  • Reparation av sopskåp

  • m m.

Alla arbeten ska givetvis utföras fackmannamässigt så relevant kunskap/erfarenhet för den specifika uppgiften krävs. Timersättning 2022 är 158 kr (skattepliktig).

Styrelsen informerar då det finns behov av arbetsinsatser. Däremellan tar vi tacksamt emot erbjudanden från arbetsvilliga så vi vet vem vi kan vända oss till om det blir bråttom.