Samfälligheten

Lysmasken samfällighet byggdes 1978 och består av 98 fastigheter. Området är trevligt uppdelat med radhusen placerade längs bilfria gränder. Inom området blandas inslag av den ursprungliga skogen med ordnade parker, vilket ger området en speciell karaktär och inbjuder till umgänge och lek.

Inom området finns flera lekplatser och en bollplan.

Området är beläget i Skarpäng i södra Täby, cirka 5 km från Täby centrum. Lysmaskens läge med närhet till bad vid Rösjön och natur i Mörtsjöskogen gör området till ett mycket eftertraktat område att bo i.

Skarpäng har blandad bebyggelse bestående av villor och radhus. Inom Skarpäng finns flera skolor och förskolor.

Det finns goda kommunikationer till Skarpäng. Bussar till Täby Centrum och Roslagsbanan samt till Mörby Centrum och tunelbanan stannar precis utanför Lysmasken. På promenadavstånd ligger Rösjö centrum med bl.a ICA och kvartersrestaurang.

Lite historia (hämtad från Wikipedia)

Skarpäng är en kommundel i sydvästra delen av Täby kommun, Stockholms län.

Skarpäng gränsar i väster till Sollentuna kommun, vid Rösjön, och i söder till Enebyberg och Rinkebyskogen i Danderyds kommun, i norr till Hagby och Litsby. Skarpäng gränsar i öster mot kommundelarna Ella Park och Ella Gård.

Bebyggelsen i Skarpäng präglades tidigare av villor och fritidshus, men området utvecklades från 1970-talet till att bli ett modernt bostadsområde med i första hand fristående villor, rad- och kedjehus. I den östra delen, intill Täbyvägen som är den gamla landsvägen mot Täby kyrkby och Vallentuna, ligger ett mindre köpcentrum, Rösjö centrum. Där finns livsmedelshall, restaurang och några mindre butiker. I området ligger två kommunala grundskolor, Skarpängsskolan och Rösjöskolan samt de fristående grundskolorna Milstensskolan och Täby friskola.

I väster finns en badplats vid Rösjön. Administrativt ligger badplatsen i Sollentuna kommun, men badet kan bara nås från Skarpäng och kallas av tradition för "Täbysidan" av Rösjön. Badplatsen heter även Täbybadet.

Nordväst om bebyggelsen i Skarpäng ligger den mindre sjön Mörtsjön, Täby med ett 2,5 km långt elljusspår som går runt sjön. En förbindelse finns numera mellan det spåret och Enebybergs milspår.

På den plats där Rösjö centrum ligger idag fanns tidigare Svensk Talfilms studio. Från 1950 och närmare 20 år framöver spelades filmerna i den långa serien om Åsa-Nisse in i studiolokalerna. Många av utomhusscenerna i filmerna spelades också in i Skarpäng och andra delar av Täby. Skådespelaren John Elfström, som spelade huvudrollen som Åsa-Nisse, bodde i Skarpäng till sin död 1981.