Information gällande flytt

När en fastighet i samfälligheten sålts ska säljaren meddela det samt datum för ägarbytet och vem den nye ägaren är till samfällighetsföreningens styrelse. Fakturerad samfällighetsavgift, garageel och TV/bredbandsavgift betalas av frånträdande ägare. Eventuell fördelning av kostnader mellan frånträdande och tillträdande ägare sker i likviditetsavräkningen dem emellan. 

Uppgift om ägarbyte ska även ske till utföraren av sophämtning, nu Verdis, som fakturerar sophämtning direkt på fastigheten trots att sophämtningen är samordnad inom området.