Bygglov

Bygglov inför förändring

För aktuella regler om vad som är lovpliktigt och inte, kontakta Täby kommun.

Samfällighetsföreningen förvaltar de gemensamt ägda (t.ex. garage, lekplatser, gatubelysning mm) och INTE vars och ens egen fastighet. Frågor om bygglov för den egna fastigheten är därför inte något för föreningen och/eller styrelsen. För alla frågor rörande bygglov hänvisar vi till Täby kommun. Nedan är en kort och mycket generell sammanställning av nu gällande regler men då regelverket ändras kontinuerligt tar styrelsen inget ansvar för att nedan info är uppdaterad och korrekt.

Färgbyte - För att byta på fasadfärg på en byggnad i samfälligheten till en helt annan färg krävs bygglov. Omfärgning av fasad inom samma färgskala är inte bygglovspliktig och går alltså bra.

Byte av takbeläggning och/eller takfärg - Byte av taktäckningsmaterial är lovpliktigt då det påverkar såväl byggnadens som områdets karaktär, likaså krävs bygglov om man vill byta till en färg som avviker från befintlig färgskala. För byte av takplåt i en färg i befintlig färgskala krävs inget bygglov. Att byta färg på förrådstaket är tillåtet utan bygglov.

Tillbyggnader - Enligt Plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov bl. a. för att göra tillbyggnader, eller för att göra andra ändringar som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende. Varje fastighetsägare ansvarar för att de arbeten som utförs på det egna huset har rätt tillstånd.

Ansökan om bygglov görs hos Täby kommun.