Biltrafik & parkering

Vägarna inne i området är gång- och cykelvägar. Biltrafik inne i området är i princip inte tillåten med undantag för kortare stopp för i- och urlastning. På den kommunala gång- och cykelvägen som passerar genom området från busshållplatsen på Rösjövägen till Rösvägen får ingen biltrafik över huvud taget ske! Gångvägarna inne i området används till lek och spel och det finns många små barn i området. Bilar och moped klass II får ej köra på dessa vägar om inget annat anges. Om det är oundvikligt att köra fram till huset, håll mycket låg hastighet och var extra uppmärksam på cyklar, bollar och små bilar som plötsligt kan dyka upp. Av samma anledning bör backning undvikas.

Parkeringsplatserna inom samfälligheten är begränsade så för att göra situationen så bra som möjligt ska, enligt stämmobeslut, bilar parkeras i garagen. Boende som har mer än en bil parkerar ena bilen i garaget och den andra på den parkeringsplats som hör till den boendes område. 

Det är inte tillåtet att parkera inne i området, varken dagtid eller över natten. Bilar från färdtjänst, post och utryckningsfordon som ambulans och brandkår måste kunna komma fram till husen. På stämman 2018 uppdaterades regler för parkering och biltrafik inom samfälligheten. 

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i området, vare sig vid huset eller vid garagen. Det gäller även tvätt med bara bilschampo eftersom det är smutsen på bilarna och de partiklar den innehåller som är skadlig. Vattnet i våra dagvattenbrunnar rinner direkt ut i Mörtsjön. 

Samfälligheten ansvarar för radgaragen och p-däcket, varje fastighet har av samfälligheten blivit tilldelad en garageplats. Förbrukad el för motor- eller kupévärmare debiteras fastigheten en gång per år via medlemsavgiften. De fastighetsägare som har sin plats i radgarage med fjärrstyrd portöppnare (extra tillbehör) ansvarar själva för skötsel och ev. reparationer av utrustningen, då den tillhör den enskilda fastigheten och inte samfälligheten. För riktlinjer runt P-däcket se fliken "P-däck, skötsel".