Utomhusbelysning

Utomhusbelysningen i samfälligheten dvs gatubelysning, lampor på garagelängor samt utvändiga lampor på förråden (de som är fästa ut mot gränden) ingår i det som förvaltas av föreningen/styrelsen. Även belysningen inne i garagen förvaltas av föreningen/styrelsen. Meddela materialförvaltaren materialforvaltare@lysmasken.nu om du ser någon lampa som inte lyser så åtgärdar hen det.

Det är viktigt att belysning inte skyms av växtlighet eller annat. Var och en är ansvarig för att växtligheten på och runt sin fastighet inte skymmer belysningen eller är i vägen vid byte av lampa. Om växtlighet omöjliggör byte av lampa kommer lampan inte bytas ut förrän det är åtgärdat.

Det är inte tillåtet att själv byta lampor som ingår i föreningens förvaltning.