Stadgar

Här finns samfällighetens stadgar. Dessa tillsammans med lagen om förvaltning av samfälligheter ger regelverket för samfällighetens verksamhet.

Nya stadgar för samfällighetsföreningen antogs på föreningsstämma den 24 oktober 2011.

Stadgar tagna vid årsmöte den 24 oktober 2011.

Tillbaks