Regler för säkerhet och trivsel

Klipp häcken - Alla medlemmar har ansvar enligt lag att se till att häckar och buskar som angränsar till gång/cykelbanor hålls i trim både på höjden och på bredden, oavsett om det är privat eller samfällighetens häck/buske. På så vis undviker vi olyckor.

Du som har hörntomt är rekommendationen att inom en liksidig sikttriangel, där sidorna är 10 m, växtlighetens höjd inte ska överstiga 80 cm.

Du som har tomt intill gata: häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 3,2 m,
  • över cykelväg: minst 3,2 m,
  • över körbana: minst 4,6 m.

Husdjur - Det är inte tillåtet att rasta hundar och katter inne på gårdarna mellan huslängorna. Plocka alltid upp efter ditt djur. Barnen leker även i naturmarken. Kattägare måste hålla efter sina djur så att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatserna. Det finns risk för smittspridning, och grannsämjan kan ta skada.

Tillbaks