Laddning av Elbil / Plug-in hybrid

Föreningen har varit i kontakt med elektriker för att få en besiktning och utvärdering gjord hur föreningens el i p-däck och radgarage klarar av att ladda Elbilar/Plug-in-hybrider. I dagsläget klarar vi inte av att förse allt för många bilar med el. I framtiden kommer det att krävas en större investering för uppgradering av elförsörjning till respektive p-plats.

Enligt anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen Täby ga:109 som berör Lysmasken 1-99 ansvarar styrelse för underhåll av bl.a. garage. Rätten till garageplats tillfaller medlem och följer med deras fastighets andel i garagen (1/98). Andemening: Alla fastigheter har rätt till en garageplats. Styrelsen har ytterst ansvar för underhåll och eventuella modifieringar. Brukaren får t.ex. inte på eget bevåg installera eller modifiera något på den garageplats som man är anvisad till.

Ska eller funderar du på att skaffa en Elbil eller Plug-in-hybrid är du skyldig att ta kontakt med styrelsen för att få information om de krav som ställs på dig som brukare.

Tillbaks