Fruktträd och bärbuskar i Lysmaskens Samfällighet

I vårt området finns ett flertal fruktträd och bärbuskar som står på föreningens mark. Det är fritt fram för alla medlemmar att plocka frukt och bär från dessa träd och buskar. Nedan finns en länk till en situationsplan som specificerar vilka träd och buskar som står på föreningens mark:

Situationsplan

Tillbaks