Aktuellt


Viktiga datum:

Den 31:a augusti, sista inlämningsdag för motion inför stämma 2020.

Höststäddag

Datum ej fastställt

Stämma

Datum ej fastställt

Lysmasksinfo nr 1, 2020

finns att läsa på länken Lysmasksinfo.

Lysmasksinfo nr 2, 2020

finns att läsa på länken Lysmaskinfo

Byte av entreprenör för tidningsinsamling

Den 1 April sker det ett byte av entreprenör beträffande tidningsinsamling i föreningen. Enligt överenskommelse med den nya entreprenören kommer föreningen fortsatt ha befintliga "tidningsigloos".


Laddning av Elbil / Plug-in hybrid

Styrelsen har under vintern varit i kontakt med elektriker för att få en besiktning och utvärdering gjord hur föreningens el i p-däck och radgarage klarar av att ladda Elbilar/Plug-in-hybrider. I dagsläget klarar vi inte av att förse allt för många bilar med el. I framtiden kommer det att krävas en större investering för uppgradering av elförsörjning till respektive p-plats. Enligt anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen Täby ga:109 som berör Lysmasken 1-99 ansvarar styrelse för underhåll av bl.a. garage. Rätten till garageplats tillfaller medlem och följer med deras fastighets andel i garagen (1/98). Andemening: Alla fastigheter har rätt till en garageplats. Styrelsen har ytterst ansvar för underhåll och eventuella modifieringar. Brukaren får t.ex. inte på eget bevåg installera eller modifiera något på den garageplats som man är anvisad till. Ska eller funderar du på att skaffa en Elbil eller Plug-in-hybrid är du skyldig att ta kontakt med styrelsen för att få information om de krav som ställs på dig som brukare.


Stämmodokument

Kontakta sekreterare@lysmasken.nu för att få tillgång till stämmoprotokollen.


Facebook

Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Denna administreras ej av styrelsen. Ni hittar den här: https://www.facebook.com/groups/720893314679890/ Styrelsen vill informera att denna sida är en informell sida. Information från styrelsen till medlemmar sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.