Aktuellt

Viktiga datum för verksamhetsåret 2020 - 2021:

Skattedeklaration 2021 ränteavdrag för 2020 finns under samlad info "skattedeklaration"

Rondering inför vårstädning 17:e april (närvaro styrelse & grändombud)

Vårstäddag 24:e april Enbacken & Långkärrsvägen (område 1-3 & 6)

25:e april Sollentunavägen & Rösvägen (område 4-5)

Sandupptagning 2021 Sandupptagning i gränder och parkeringsplatser sker under vecka 17

Lysmasksinfo nr 1, 2021 finns att läsa på länken Lysmaskinfo

Den 31:a augusti, sista inlämningsdag för motion inför stämma 2021.

Senast uppdaterad 2021-04-13, Ny flik Projekt, "rondellen" . Bilder

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Övrigt:

2020-11-20

För att erhålla nya inloggningskod för föreningens kollektiva Tv paket Telia Start ber vi er kontakta styrelsen.

2018-10-25

Laddning av Elbil / Plug-in hybrid

Styrelsen har under vintern varit i kontakt med elektriker för att få en besiktning och utvärdering gjord hur föreningens el i p-däck och radgarage klarar av att ladda Elbilar/Plug-in-hybrider. I dagsläget klarar vi inte av att förse allt för många bilar med el. I framtiden kommer det att krävas en större investering för uppgradering av elförsörjning till respektive p-plats. Enligt anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen Täby ga:109 som berör Lysmasken 1-99 ansvarar styrelse för underhåll av bl.a. garage. Rätten till garageplats tillfaller medlem och följer med deras fastighets andel i garagen (1/98). Andemening: Alla fastigheter har rätt till en garageplats. Styrelsen har ytterst ansvar för underhåll och eventuella modifieringar. Brukaren får t.ex. inte på eget bevåg installera eller modifiera något på den garageplats som man är anvisad till. Ska eller funderar du på att skaffa en Elbil eller Plug-in-hybrid är du skyldig att ta kontakt med styrelsen för att få information om de krav som ställs på dig som brukare.

Stämmodokument

Kontakta styrelsen@lysmasken.nu för att få tillgång till stämmoprotokollen.

Facebook

Samfälligheten har en egen grupp på Facebook. Denna administreras ej av styrelsen. Ni hittar den här: https://www.facebook.com/groups/720893314679890/ Styrelsen vill informera att denna sida är en informell sida. Information från styrelsen till medlemmar sker via mail, lysmasken.nu eller Lysmaskinfo.