Projekt

Syrenerna vid stora lekparken


Det har sagts en och annan rolig kommentar då det står "Nymålat" på avspärrningen. Vi provar en ny variant där vi kommer måla dit gräs!?

Dessa syrener har funnits sedan området byggdes. Varför vi nu väljer att ta bort dessa är är av två orsaker. Först är dessa mycket svåra och tidskrävande att underhålla det andra är de trafikregler som gäller med fri sikt vid hörnor. I stället sår vi gräs så det kan bli en trevlig picknick plats i skuggan av Tallarna

Triangeln

Den så kallade "triangeln" har genom åren varit ett vildvuxet område, svårt att underhålla och allmänt tråkigt att se på. På höststädningen önskade några medlemmar på Sollentunavägen och Rösvägen att området skulle må bra att snyggas till. Sagt och gjort nu anlägges det en ny gräsmatta.


I väntan på gräs!
Projekt " rondellen" 2021

Vid Sollentunavägens närlek finns ett vildvuxet område som i folkmun kallats för "rondellen". Området har genom åren varit ett omdiskuterat område för de som bor intill den. Det var svårt att få stil på den och de som har haft ansvaret vid städdagar har påtalat att något borde göras åt den. Tre medlemmar på Sollentunavägen skickade inför stämman 2020 in en motion om att området borde snyggas till. Stämman valde att anta motionen och i samband med vårstädningen 2021 påbörjades arbetet. Involverade har varit en projektgrupp om fem personer representerat av styrelse, närboende och trädgårdsgruppen. Nedan kommer ett antal bilder med kommentarer.

Rondellen som den sett ut genom åren


En av ett flertal äldre stubbar

grävdes upp.Några bortfraktade stenar som täckts över med c:a 6 m3 överbliven jord från utgrävningen.


Rondellen utgrävd och inom kort kommer ny jord


7m3 fin jord har lagts ut, återstår bara träd, buskar, stenar och att så gräset


Samtliga inom projektgruppen har enats om utseendet som kommer bestå av en inre cirkel med träd och buskar omgärdat av en stenkant. Gräs kommer att sås mellan den inre och den yttre cirkeln. Nuvarande plattor som omgärdar "rondellen" kommer att behållas utan åtgärd.

Återstår att så gräs och övertäckning med fiberduk


Trädet heter Sorbus Commixta "Carmencita"

Rhododendron "Dreamland"


Rondellen innan det såtts nytt gräs och den blivit övertäckt av fiberduk


Också var en del av fiberduken utlagd


Projekt fiber del ll

2018 påbörjades en omförhandling med Telia gällande fiberinfrastrukturen som föreningen gick över till 2008-2009. Föreningen har genom åren haft ett antal avbrott gällande nedlagd fiber. Avbrotten har uppkommit på grund av att man från entreprenörens sida inte byggt enligt anvisningar.

Sommaren 2019 kom arbetet igång med att schakta för ny dragning i samtliga gränder och på rät sätt. Nedan några bilder från projektet som slutbesiktigades hösten 2019.

Asfalten precis uppbruten sommar 2019

Enbacken nyligen schaktad. Man kan se tidigare fiber dragning på bilden

Ny dragning

Avslutat arbete på tomt

Mycket pyssel blev det vid denna entrén

Arbetet har nu avklarats till en tredjedel

Kontrollmätning

Ibland blev det ont om utrymme

Sista gränden påbörjad

Det gäller att ingen ramlar ned

Ser ni ett sådant här blått band på er tomt bör ni sluta gräva!!!!!!!


Projekt avstängningsventiler 2017-2018

Vad gör man ifall avstängningsventilen i huset inte går att stänga av, man tillkallar Täby VA som ansvarar för avstängningsventilerna (21 st inom området) som finns placerade utanför varje radhuslänga. Går dessa inte heller att stänga av då blir det ett stort projekt. Vintern 2018 påbörjade Täby VA ett projekt som tog ett antal månader att genomföra. Kostnaden ska man helst inte tala om men som tur så behövde föreningen inte ta kostnaden.

Bild 1 Många meter ned blev det att gräva. De gröna rören är den tidigare dragningen av fiber, definitivt inte på rätt djup. Bild 2-3 Det blev trångt att komma fram i gränderna och Enbackens stora parkering blev ett projekt i projektet!

Bild 1 Kanske inte ser så djupt ut hålet på Enbackens parkering men detta är bara början till ett "gigantiskt slukhål". Bild 2 Att leta efter avstängningsventiler vintertid krävs exakta kartor. Bild 3 Ibland blir det fel, en ventil asfalterades över vilket ställde till problem vid slutbesiktningen. Den är numera åtgärdad.