Arbete mot ersättning


Avser: Ersättning för underhållsarbeten utförda av föreningens medlemmar.


På sistone har behov av underhåll på samfällighetsföreningens mark och byggnad ökat markant.

Med underhåll menas korrektiv eller preventiv åtgärd för att bibehålla eller förbättra funktionalitet.


Styrelsen kommer via utskick och via hemsida informera då det finns möjlighet till att anmäla sig för något projekt.

Är du kunnig och känner att du vill bidra kontaktar du styrelsen.


Som exempel på dessa arbeten bör nämnas bl a:


  • Snickeriarbeten klätterställning

  • Målning av parkeringsplatser

  • Limning kantstenar

  • Trädgårdsarbeten inkl. borttagning av vissa trädgrenar (ej gräsklippning)

  • Betongarbeten med sittbänkar

  • Reparation staket

  • Underhåll garageportar

  • Reparation sopskåp

  • m m.


Medlemmar som frivilligt åtar sig uppdrag på styrelsens begäran skall kunna få ekonomisk ersättning.


Tanken är att föreningens styrelse skall informera föreningens medlemmar om behov för utförande av vissa underhållsarbeten, enligt av styrelsen definierade tidsramar. Verktygen tillhandahålls av medlemmen.

För de underhållsarbeten som skall utföras krävs förstås viss erfarenhet för ifrågavarande uppgift.


Ersättning 2021-2022 = 157 kr exklusive arbetsgivaravgift.